/Start/Allmänna villkor

Allmänna villkor

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller för uppdrag som vi påbörjar den 1 mars 2016 eller senare.

Ladda ned de allmänna villkoren här:

Svenskspråkig version

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Engelskspråkig version

The consumer dispute resolution board (“Konsumenttvistnämnden”) of the Swedish Bar Association has the following contact details:
Address: P.O. Box 27321, 102 54 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 (0)8-459 03 00
E-mail: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webb address: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden