/Start/Disclaimer

Disclaimer

Innehållet på denna hemsida är enbart avsett som allmän information och ska inte ses som juridisk rådgivning. Otillåtet användande av information på denna hemsida sker på egen risk.

Cookies

Den här hemsidan innehåller cookies. En cookie är en textfil som lagras på datorn hos den som besöker en hemsida. Den används i rent tekniskt syfte för att anpassa hemsidan till besökarens bästa. På den här hemsidan används enbart så kallade session cookies, vilka endast används under ett enskilt besök på hemsidan och försvinner när besökaren stänger ner hemsidan. Syftet med att använda session cookies på hemsidan är att underlätta ifyllande av formulär och möjliggöra inloggning för klienter och alumni.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Copyright © 2010 Setterwalls Advokatbyrå AB. All rights reserved.