/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Offentlig upphandling, maj 2017

Update - Offentlig upphandling, maj 2017

Den 24 april höll Setterwalls ett endagsseminarium i Köpenhamn tillsammans med den danska advokatbyrån Lundgrens. Temat för dagen var OPI - Offentligt-Privat Innovationssamarbete.

OPI är ett samarbete mellan myndigheter och privata företag som syftar till att utveckla nya innovativa lösningar. OPI-samarbetet omfattas inte av upphandlingsplikten och kan ses som ett alternativ till den förkommersiella upphandlingen som tidigare använts i Sverige. Det utmärkande för OPI-samarbetet är att aktörerna är utvecklingspartners som tillsammans har ett gemensamt intresse av att utforska och utveckla nya innovativa lösningar på ett gemensamt definierat problem.

Ett OPI-projekt inleds vanligtvis med att den offentliga aktören genomför en marknadsdialog för att utforska den kompetens och de lösningar som marknaden kan erbjuda. Efter detta påbörjas innovationssamarbetet med en eller flera privata aktörer för att utveckla en vald lösning. Till skillnad från vid offentlig upphandling genom inrättande av innovationspartnerskap sker innovationsprocessen alltså innan upphandlingen påbörjas, vilket möjliggör ett mer flexibelt samarbete. Vid OPI-samarbeten finns inte heller något krav på att de privata aktörerna bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet, som vid upphandling av innovationspartnerskap.

Inför innovationsfasen ingås ett OPI-avtal mellan deltagande parter. OPI-avtalet underlättar efterföljande upphandling genom att det bland annat innehåller lösningar för fördelning av rättigheter kopplade till samarbetets resultat. Avtalet reglerar även andra väsentliga förhållanden som säkrar båda parternas rättigheter i samarbetet, vilket bör leda till ökade incitament till innovationssamarbeten och samhällsutveckling.

Lorentz Reige, Stockholm
Viktoria Pettersson, Stockholm


 

Kontakt

Setterwalls har stor erfarenhet av rådgivning i samband med forsknings- och utvecklingssamarbeten och arbetar med att bistå såväl offentliga som privata aktörer i samtliga delar av komplexa upphandlingsprojekt.

 1. 1. 2017-09-13
  Setterwalls "byter kostym"
  Snart är det dags. För att bättre spegla vem vi är, är det snart dags för oss att "byta kostym". Håll ögonen öppna!
 2. 2. 2017-08-31
  Update - Offentlig upphandling, september 2017
  Kanada öppnar upp ny marknad för svenska företag
 3. 3. 2017-08-29
  Update - Tech, augusti 2017
  Bakgrund Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att tillämpas, vilket innebär skärpta sanktioner och flera nya regler inom personuppgiftsområdet. En av n...
 4. 4. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 5. 5. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 6. 6. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 7. 7. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 8. 8. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 9. 9. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 10. 10. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...