/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Offentlig upphandling, september 2017

Update - Offentlig upphandling, september 2017

Kanada öppnar upp ny marknad för svenska företag

Den 21 september börjar det omfattande frihandelsavtalet "CETA" (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU-länderna och Kanada tillämpas provisoriskt. Avtalet betraktas som ett av de mest omfattande frihandelsavtal som EU hittills har förhandlat fram och bedöms påverka utbytet av varor och tjänster i hög grad.

I korthet innebär CETA-avtalet att de flesta tullar i varuhandeln mellan EU-länderna och Kanada successivt kommer att försvinna samt att framtida miljö- och säkerhetsregler ska samordnas. Genom avtalet underlättas bl.a. för företag från EU att delta i offentliga upphandlingar på den kanadensiska marknaden.

Vi på Setterwalls ser fram emot att följa vilket genomslag frihandelsavtalet får i olika branscher.

 

Kontakt
Setterwalls har stor erfarenhet av rådgivning avseende frågor rörande fri rörlighet av varor och tjänster. Vi arbetar även med att bistå såväl offentliga som privata aktörer i samtliga delar av upphandlingsprocesser. Kontakta gärna oss för juridisk rådgivning med fokus på affären.

Ulf Djurberg & Viktoria Pettersson

 1. 1. 2017-09-13
  Setterwalls "byter kostym"
  Snart är det dags. För att bättre spegla vem vi är, är det snart dags för oss att "byta kostym". Håll ögonen öppna!
 2. 2. 2017-08-29
  Update - Tech, augusti 2017
  Bakgrund Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att tillämpas, vilket innebär skärpta sanktioner och flera nya regler inom personuppgiftsområdet. En av n...
 3. 3. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 4. 4. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 5. 5. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 6. 6. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 7. 7. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 8. 8. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 9. 9. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...
 10. 10. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...