/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Skatterätt nr 2 juni 2017

Update - Skatterätt nr 2 juni 2017

setterwalls signing

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde den 20 juni 2017 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelsearvoden normalt ska beskattas som tjänst.

I det nu fastställda förhandsbeskedet konstaterade Skatterättsnämnden att en styrelseledamot med nio uppdrag ska beskattas i inkomstslaget tjänst för styrelsearvodena. Skatteverket har tidigare kommunicerat uppfattningen att om det fortlöpande finns minst tre styrelseuppdrag bör styrelsearbete kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet, under förutsättning att arbetet inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget .

HFD konstaterade för sin del att de aktuella styrelseuppdragen inte är sådana tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag som krävs för att styrelsearvodena ska kunna allokeras till bolag.  HFD:s avgörande innebär att utrymmet för att tillhandahålla tjänster avseende styrelseuppdrag via bolag är stark begränsat. Avgörandet åskådliggör också att utrymmet för att fakturera styrelsearvode är mycket mer begränsat än den tillämpning som förevarit sedan Skatteverket kommunicerade sin inställning (se ovan). Skatteverket har ännu inte kommenterat HFD:s avgörande.

Mot bakgrund av HFD:s avgörande bör både utbetalare och mottagare av styrelsearvoden se över sin nuvarande hantering om arvodena faktureras från styrelseledamotens eget bolag. 

 1. 1. 2017-09-13
  Setterwalls "byter kostym"
  Snart är det dags. För att bättre spegla vem vi är, är det snart dags för oss att "byta kostym". Håll ögonen öppna!
 2. 2. 2017-08-31
  Update - Offentlig upphandling, september 2017
  Kanada öppnar upp ny marknad för svenska företag
 3. 3. 2017-08-29
  Update - Tech, augusti 2017
  Bakgrund Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att tillämpas, vilket innebär skärpta sanktioner och flera nya regler inom personuppgiftsområdet. En av n...
 4. 4. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 5. 5. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 6. 6. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 7. 7. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 8. 8. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 9. 9. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...
 10. 10. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...